Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - Dom Kultury w Sławie zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu wschowskiego do udziału w eliminacjach powiatowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w ramach programu PRO ARTE 2022 organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku  - Dom Kultury w Sławie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych powiatu wschowskiego do udziału w eliminacjach powiatowych Lubuskiego Konkursu Fotograficznego w ramach programu PRO ARTE 2022 organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.

Informacja o wyborze oferty.

Zachęcamy do udziału w konkursie odrganizowanym przez sławski Dom Kultury. 

Tradycyjnie na początku każdego roku Burmistrz Sławy, Proboszcz sławskiej Parafii i Dyrektor Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - SCKiW organizują Koncert Noworoczny. W tym roku w sławskiej świątyni wystąpi Zespół Artes Ensemble z „Noworoczną Wiedeńską galą Operetki”. Jak informują sami artyści osoby, które zdecydują się spędzić ten czas w kościele usłyszą muzykę podziwianą i zachwycającą miliony melomanów na całym świecie niezmiennie od dziesiątek lat.