Cenniki za wynajem gruntu oraz wypożyczenia sprzętu

 

CENNIK DZIERŻAWY GRUNTU

STOISKA 2024 rok

W czasie trwania imprez masowych:

 

Stoisko

 

Gastronomia (pow.do18m2)

 

Popcorn, kukurydza, gofry,orzeszki, słodycze, lemoniady

(pow. do 18m2)

Zabawki, biżuteria,

obuwie, odzież,

(pow. do 18 m2)

Tatuaże, portrety, dredy

(pow. do 6 m2)

Książki,

obrazy itp.

(pow. do 6 m2)

1 dzień – 1 200,00

1 dzień - 800,00

1 dzień - 700,00

1 dzień - 300,00

1 dzień - 100,00

2 dni – 1 500,00

2 dni – 1 000,00

2 dni - 900,00

2 dni - 500,00

2 dni - 150,00

3 dni - 1 800,00

3 dni – 1 200,00

3 dni – 1 100,00

3 dni - 600,00

3 dni - 200,00

 

 

 Pozostałe dni w sezonie letnim 2024 r. (maj-sierpień):

 

Gastronomia

 

Popcorn, kukurydza, gofry,orzeszki, słodycze, lemoniady

Zabawki, biżuteria,

obuwie, odzież,

Tatuaże, portrety, dredy,  itp.

Książki,

obrazy itp.

1 dzień - 250,00

1 dzień - 200,00

1 dzień - 200,00

1 dzień - 80,00

1 dzień - 50,00

 

Dzierżawa gruntu pod działalność usługowo-handlową na okres całego m-ca (maj-sierpień):

 

Gastronomia

 

Popcorn, kukurydza, gofry,orzeszki, słodycze, lemoniady

Zabawki, biżuteria,

obuwie, odzież,

Tatuaże, portrety, dredy, 

Książki,

obrazy itp.

   4.000,00/m-c

3.000,00/m-c

3.000,00/m-c

1 000,00/m-c

500,00/m-c

Pozostałe dni poza sezonem letnim 2024 (m-c od stycznia do kwietnia oraz od września          do grudnia) - 1 dzień 50 zł.

 

Ceny zawierają podatek VAT.

 

CENNIK CZYNSZU ZA DZIERŻAWIONY GRUNT NA TERENIE SCKiW, UMIESZCZENIE REKLAM, WYPOŻYCZENIE SPRZĘTU NAGŁAŚNIAJĄCEGO - 2024 ROK

Lp.

Nazwa

Cena w PLN  

1.

Dzierżawa gruntów pod obiekty handlowo-usługowe (całoroczne)

 

 

Teren przyległy (ogródek piwny)

1) 20,00 + VAT za 1m2/1m-c

w okresie od  01.05 do 31.08

2) 4,00 + VAT za 1m2 /1m-c

w  pozostałych miesiącach

1) 12,00 + VAT za 1 m2/1m-c

w okresie od 01.05 do 31.08

waloryzowane o stopień inflacji

2.

Dzierżawa gruntu pod domek rekreacyjny (ceny są waloryzowane o stopień inflacji ogłoszonej przez GUS)

1) 4,40 + VAT za 1 m2/1m-c teren pod domek rekreacyjny

2) 2,75+VAT za 1m2/1m-c teren przyległy

waloryzowane o stopień inflacji

3.

Dzierżawa gruntu na cele sportowe

1) 0,70 + VAT za 1m2/1m-c

 

4.

Wypożyczenie zestawu nagłaśniającego z obsługą

1) 400,00 + VAT /8 godz. mały zestaw

    - 50,00 + VAT /1 godz. mały zestaw

2) 800,00 + VAT /8 godz. pełen zestaw nagłośnienie estradowe,

    - 100,00 +VAT /1 godz. pełen zestaw nagłośnienia estradowego 

 

5.

Umieszczenie reklam na terenie ośrodka SCKiW (na budynkach i parkanach)

1) 300,00 brutto/1 m-c do 10 m2

2) 500,00 brutto/1 m-c powyżej 10 m2

6.

Umieszczenie reklam na pozostałym terenie SCKiW (na budynkach i parkanach)

1) 450,00 brutto za 1m2 rocznie

7.

Umieszczenie reklam na gruncie będącym własnością SCKiW

1) 520,00 brutto za 1 m2 rocznie

* Korzystanie z terenu bez zawartej umowy lub po jej ustaniu skutkować będzie naliczeniem kary w wysokości 50,00 zł netto za 1m kwadratowy miesięcznie, dzierżawionej nieruchomości.