Wędkarz ze swoją zdobyczą

Ponad 1000 hektarów wody jezior w Gminie Sława, w tym ponad 850 ha tylko Jeziora Sławskiego to prawdziwy raj dla wędkarzy.

Teren gminy obejmuje jeden z trzech obwodów wędkarskich, na który składają się: Rzeki - Obrzyca od wypływu z Jez. Sławskiego do Jez. Rudzieńskiego, Czernica, Cienica, Radzyńska Struga z rozlewiskiem (Kopalnia); Jeziora - Sławskie, Tarnowskie Duże i Małe, Młyńskie (Głuchowskie) Duże i Małe, Kuźnickie (Błotne), Brzezie (Radzyńskie), Steklno Górne i Dolne (Droniki i Nowa Rola).