Rusza konkurs fotograficzny na „Świąteczne zdjęcie pupila” zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału.

Zdjęcia można publikować w komentarzu pod tym postem!

1. Udział w konkursie jest bezpłatny.
2. Każdy uczestnik może zgłosić maksymalnie jedno zdjęcie.
3. Terminarz:
• przyjmowanie prac fotograficznych do konkursu: do 27.12.2023 roku.
• wręczenie nagród po ustaleniu indywidualnym ze zwycięzcą konkursu.
4. Fotografie powinny być wykonane samodzielnie, muszą być pracami autorskimi. Wyklucza się prace tworzone wspólnie (współautorstwo).
5. Organizator zastrzega sobie prawo do dyskwalifikowania prac niespełniających wymienionych wyżej wymogów.

Regulamin

Oświadczenie