Zapraszamy do udziału w przeglądzie powiatowym Lubuskiego Konkursu Plastycznego. Konkurs ten jest częścią Programu Promocji Twórczości Dzieci i Młodzieży PRO ARTE realizowanego w województwie lubuskim. Operatorem programu jest Regionalne Centrum Animacji Kultury. Szczegóły i warunki udziału dostępne są w poniższych załącznikach i na stronie http://rcak.pl/pro-arte/lubuski-konkurs-plastyczny/.

Regulamin