Deklaracja dostępności strony internetowej Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak opisów rozszerzonych dla zdjęć i obrazków
 • część dokumentów została opublikowana bez warstwy tekstowej
 • brak audio deskrypcji dla publikowanych materiałów multimedialnych
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych

Wyłączenia

 • multimedia opublikowane przed dniem 23 września 2020 r

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Monika Pełka.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 68 356 62 87

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie
 • Adres: ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19
  67-410 Sława
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 68 356 64 52

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Ośrodek Wypoczynkowy Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie znajduje się przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19. W ofercie dostępne są domki murowane przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazdy, łazienki), dozwolony jest pobyt z psami. Na terenie ośrodka znajduje się także pole namiotowe i caravaningowe, turyści korzystający z tego rodzaju wypoczynku mają dostęp do sanitariatów przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Osoby na wózkach inwalidzkich mogą poruszać się po całym kompleksie wypoczynkowym, gdyż alejki są wyłożone kostką. Zejścia na obie plaże są łagodne i wykostkowane, plaże łączy promenada. Na terenie ośrodka można poruszać się z psem asystentem i z psem przewodnikiem, na nowej plaży zostało wydzielone miejsce do wypoczynku z psami. Na promenadzie jest nieograniczony dostęp do punktów gastronomicznych. Do budynku recepcji i biura prowadzą schody.

Budynek SCKiW - Domu Kultury w Sławie położony jest w Sławie, przy ulicy Głogowskiej 5. Budynek ma 2 wejścia, jedno z nich jest dostępne z poziomu chodnika. Do drugiego wejścia prowadzą schody i jest niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Na piętra budynku prowadzą schody. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dla osób na wózkach dostępne są dwa pomieszczenia pracowni plastycznej. Sala kameralna nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Na półpiętrze znajdują się toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się nieoznaczone miejsce do parkowania. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek SCKiW – Domu Kultury w Śmieszkowie nr 20. Aby wejść do budynku należy pokonać jeden stopień. Dla osób na wózkach dostępne są podesty. Pomieszczenia poszczególnych sal usytuowane są na parterze. Sala teatralna nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Toalety nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku wyznaczone jest jedno miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczenia w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w drukach powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek SCKiW - Domu Kultury w Krzepielowie nr 139. Budynek ma wejście dostępne z poziomu chodnika. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Na piętra budynku prowadzą schody. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Dla osób na wózkach dostępne jest jedno pomieszczenie biurowe. Sala kameralna nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Na parterze znajdują się toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się nieoznaczone miejsce do parkowania. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Budynek SCKiW - Domu Kultury w Ciosańcu nr 19. Budynek ma dwa wejścia, do obu wejść prowadzą schody i są niedostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Obiekt nie jest wyposażony w windę. Na piętra budynku prowadzą schody. W budynku nie zastosowano urządzeń i innych środków technicznych do obsługi osób słabosłyszących. Sala bankietowa nie jest wyposażona w pętlę indukcyjną. Na parterze znajdują się toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Przy budynku znajduje się nieoznaczone miejsce do parkowania. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie braila ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

1. Serwis zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

2. Pliki (cookies) są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu. Przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Przede wszystkim zawierają nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer, czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

3. Operator serwisu www.sckiw.slawa.pl jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym swojego użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

4. Operator serwisu wykorzystuje pliki (cookies) w celu:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;
 • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań użytkowników, analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu serwisu do panujących trendów, statystyki stosuje się też do oceny popularności strony;
 • możliwości logowania do serwisu;
 • utrzymania logowania użytkownika na każdej kolejnej stronie serwisu.

5. Serwis stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików (cookies) - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony serwisu (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.
6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików (cookies) lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików (cookies)w urządzeniu końcowym.
7. Operator Serwisu informuje, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji strony internetowej serwisu.
8. Pliki (cookies) z których korzysta serwis (zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika) mogą być udostępnione jego partnerom oraz współpracującym z nim reklamodawcą.
9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w jej menu (pomoc) lub na stronie jej producenta.