CENNIK ZA WYNAJEM SAL  I POMIESZCZEŃ 2023 rok

Lp.

Miejsce

Cena w PLN netto /doba

Uwagi

1.

Dom Kultury Sława

1) 400,00 + VAT/doba

Sala kameralna (7/12m, w tym scena 7/4m)

2.

Dom Kultury Krzepielów

1) 400,00+ VAT/doba

 

3.

Dom Kultury Ciosaniec

1) 400,00 +  VAT/doba

2) 200,00 + VAT/doba

3) 100,00 + VAT/doba

 

4.

Dom Kultury Śmieszkowo

1) 400,00 + VAT/doba

2) 200,00 + VAT/doba

3) 100,00+ VAT/doba

Sala duża (możliwość wypożyczenia naczyń od Koła Gospodyń Wiejskich za dodatkową opłatą)

5.

Wynajem dużych sal na prezentacje, kiermasze

1) 100,00 + VAT/1 godz

 

6.

Wynajem mniejszych pomieszczeń na prezentacje i pokazy

1) 25,00 + VAT /1 godz

 

7.

Wynajem pomieszczeń na kursy, szkolenia, działalność gospodarczą na rzecz mieszkańców

1) 10,00 + VAT/ 1 godz

 

8.

Stawki opłat doliczane do cen najmu:

1) energia elektr. wg wskazań  licznika (1kwh)

2) woda wg wskazań licznika

3) nieczystości płynne (kanalizacja miejska)

4) wywóz nieczystości płynnych i zrzut

5) nieczystości stałe

 

 

1) wg stawek Enea z danego okresu

2) wg stawek ZWiK za 1m3

3) wg stawek ZWiK za 1m3

4) wg stawek ZWiK

5) wg stawek Firmy

 

9.

Cena jednorazowego wypożyczenia:

1)  krzesło

2)  stół

1) 4,00 +VAT / doba

2) 8,00 + VAT /doba

 

10.

Jednorazowe wypożyczenie

1) ława

2) ławka

1)  5,00 +VAT/doba

2)  2,50 + VAT/doba

 

Objaśnienie do załącznika nr 2

1) dotyczy wynajmu na uroczystości takie jak: wesela, zabawy sylwestrowe, zabawy taneczne

2) dotyczy wynajmu na komunie i uroczystości rodzinne

3) dotyczy wynajmu na uroczystości stypy

Do opłaty z tytułu wynajmu dolicza się dodatkowo opłaty za energie elektryczną, wodę i ścieki  oraz nieczystości stałe wg obowiązujących cen zgodnie ze wskazaniami liczników.

1. Organizator imprezy zobowiązany jest do uzyskania wszelkich wymaganych przepisami zezwoleń związanych z organizowana imprezą.

2. Wynajmujący zastrzega sobie zmiany cen i warunków wynajmu na przestrzeni całego roku.

3. Wynajęcie sali od SCKiW z przeznaczeniem na organizację różnego typu imprez jako organizator imprezy, podczas której wykonywane są publicznie utwory słowne, muzyczne,

słowno-muzyczne i choreograficzne, jest możliwe po opłaceniu  ZAiKS z tytułu praw autorskich.  Wynajmujący jest zobowiązany każdorazowo podpisać umowę z ZAiKS a następnie dokonać wpłaty lub bezpośrednio wpłacić gotówkę w Inspektoracie ZAiKS w Zielonej Górze (obowiązuje wówczas skrócona wersja umowy, bezprogramowa !!)

Uwaga - nie ma możliwości wpłaty pieniędzy na konto bez umowy!!!

Kontakt: tel./fax 68 327 08 52, kom: 502 408 164

Adres: Stowarzyszenie Autorów ZAIKS

Dyrekcja Okręgowa Szczecin, Inspektorat w Zielonej Górze, pl. Powstańców Wlkp.10 pok.302,  65-076 Zielona Góra.

4. Najemca sali może  wywieźć szambo we własnym zakresie, jednocześnie zobowiązany jest do przedłożenia potwierdzenia wywozu szamba .

5. Najemca zobowiązany jest oddać przedmiot najmu w stanie nie pogorszonym do godziny 14ºº dnia następnego, po którym ustaje najem. Niedotrzymanie terminu skutkuje doliczeniem dobowej opłaty.

6. Wypożyczający wyposażenie zobowiązany jest do zwrotu tego wyposażenia w dniu następnym do godziny 14ºº,  po którym ustaje najem. Niedotrzymanie terminu zwrotu, skutkuje doliczeniem dobowej opłaty za wypożyczenie wyposażenia.

7. W uzasadnionych przypadkach wynikających ze Statutu Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku (§3 pkt. 1,2 i 4), Dyrektor SCKiW może nieodpłatnie udostępnić wyposażenie jak i pomieszczenia należące do SCKiW.