W sąsiedztwie budynku Nadleśnictwa Sława Śląska w Sławie – znajduje się multimedialny punkt edukacyjny „Z NATURĄ ZA PAN BRAT”, który stanowi uzupełnienie obiektów turystyczno-edukacyjnych. Jest to miejsce, gdzie każdy może zasięgnąć wiedzy na temat zagadnień dotyczących przyrody, edukacji ekologicznej, różnorodności gatunkowej, atrakcji turystycznych na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska. W skład punktu edukacyjnego
wchodzą:

 l ścieżka dydaktyczna – przebiegająca wokół biurowca nadleśnictwa; przy ścieżce posadzono rodzime gatunki drzew, krzewów i krzewinek występujących w polskich lasach; większość
z nich można spotkać podczas leśnych wędrówek wokół Jeziora Sławskiego. Interesującym i przyjaznym środowisku jest system nawadniania terenu przy ścieżce. Nawadnianie oparto na naturalnej wodzie opadowej, która przy pomocy systemu podziemnych rur odprowadzana jest z rynien zainstalowanych na budynku biurowca do zbiornika retencyjnego, a następnie będzie przetłaczana – w razie takiej potrzeby — do zraszaczy nawadniających trawniki.
W bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki zlokalizowana jest mała wiata edukacyjna.

l kioski multimedialne i tablice multimedialne – urządzenia te stanową dodatkowe wyposażenie multimedialnego punktu edukacyjnego. Zamieszczone w nich są materiały edukacyjne poświęcone obszarom Natura 2000 i innym formom ochrony przyrody występującym na terenie Nadleśnictwa Sława Śląska. Ponadto dodatkową atrakcją są zainstalowane tam gry edukacyjne, multimedialne, przy pomocy których można będzie zweryfikować poziom swojej wiedzy związanej z szeroko pojętą ochroną przyrody.

Multimedialny punkt edukacyjny „Z NATURĄ ZA PAN BRAT”
Multimedialny punkt edukacyjny „Z NATURĄ ZA PAN BRAT”
Multimedialny punkt edukacyjny „Z NATURĄ ZA PAN BRAT”
Multimedialny punkt edukacyjny „Z NATURĄ ZA PAN BRAT”
Previous Next Play Pause
1 2