Ostatniego dnia marca w domu kultury w Sławie odbyło się posiedzenie komisji konkursowej oceniającej nadesłane prace w konkursie plastycznym „Sposób na pisankę – Wielkanoc 2021”. Konkurs odbył się w formule online, jury oceniało nadesłane fotografie wykonanych pisanek. Ocenie podlegała przede wszystkim kreatywność podczas tworzenia prac, estetyka wykonania oraz nakład pracy.

Po przeglądzie oraz ocenie nadesłanych prac jury postanowiło przyznać:

Jury w składzie:

  • Anna Tomiczek – plastyk w Domu Kultury w Sławie
  • Dorota Dekier – główny specjalista w Domu Kultury w Sławie

Po prezentacji oraz ocenie prac jury postanowiło przyznać:

w kategorii wiekowej 6-10 lat

I miejsce dla Marii Kowalewicz ze Sławy

II miejsce ex aequo dla Gabrieli Waligóry i Magdaleny Waligóry z Radzynia

III miejsce dla Bartosza Drożdżyńskiego ze Śmieszkowa

w kategorii wiekowej 11-14 lat:

I miejsce dla Pauliny Schaeffer z Łupic

II miejsce dla Macieja Mazura ze Sławy

III miejsca dla Patrycji Krucikowskiej ze Starego Strącza

W kategorii 19 lat i więcej

I miejsce dla przyznano pani Alinyie Pukackiej z Łupic. 

 

Gratulujemy wszystkim serdecznie i jednocześnie zapraszamy do udziału w konkursach
i wydarzeniach organizowanych przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.