W związku z ogłoszonym przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie naborze ofert na najem pawilonu handlowego Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 w Sławie, informujemy, iż wpłynęła jedna oferta. Komisja po weryfikacji oferty złożonej przez ART-DOR Dorota Ruszel, Artur Wróbel Spółka Cywilna, stwierdziła spełnienie przez Oferenta oczekiwań Wydzierżawiającego (SCKiW) w zakresie formalnym, jak i w zakresie oferowanego czynszu dzierżawnego.