Projekt pn. „Przygotowanie wydawnictwa promującego walory turystyczne, przyrodnicze i historyczne LGD Kraina Lasów i Jezior ze szczególnym naciskiem na walory Gminy Sława".

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

3581 log

Sławskiemu Centrum Kultury i Wypoczynku przyznano środki finansowe na realizację projektu pn.: „Przygotowanie wydawnictwa promującego walory turystyczne, przyrodnicze i historyczne LGD Kraina Lasów i Jezior ze szczególnym naciskiem na walory Gminy Sława” w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Celem projektu jest rozpropagowanie walorów turystycznych, przyrodniczych i historycznych Gminy Sława i LGD wśród mieszkańców i turystów. W formie zdjęć i tekstu w publikacji zaprezentowane zostały najważniejsze informacje, historia, walory przyrodnicze i turystyczne, wydarzenia oraz działania i inwestycje związane z dynamicznym rozwojem Gminy, a także informacje na temat Lokalnej Grupy Działania – Kraina Lasów i Jezior.

Efektem realizacji projektu jest wydanie publikacji w nakładzie 5000 egzemplarzy. Ponadto publikacja ta została udostępniona w formie elektronicznej na stronie internetowej Gminy Sława. Pobrać można go pod poniższym linkiem:
https://slawa.pl/PL/3111/2815/Folder_gminy_Slawa_2020/k/
26788 Plakat20w20JPG

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Folder do pobrania