Zachęcamy do udziału w kolejny konkursie tym razem plastycznym organizowanym przez Dom kultury w Ciosańcu. Zadaniem uczestników jest wykonanie pracy w formacie A4 dowolną techniką. Kartka z życzeniami może zostać narysowana ołówkiem, kredkami, pastelami, farbami olejnymi i akwarelami, a także stworzona z wycinanki i wyklejanki. Konkurs ma na celu zachęcenia dzieci i młodzieży do podzielenia się swoimi noworocznymi życzeniami szczególnie w czasach pandemia, gdy kontakt z innymi jest ograniczony. Zgoda i Karta