Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie wraz ze Szkoła Podstawowa im. Franciszka Niewidziajły w Sławie i Kołem Gospodyń Wiejskich w Lipinkach realizuje projekt pt. Warsztaty Fotograficzne „Migawki Sławy”. Stanowi on cykl zajęć teoretyczno-praktycznych dla młodzieży.

Weźmie w nich udział grupa 12 uczniów w wieku od 11 do 19 lat. Uczestnicy nauczą się podstaw fotografii oraz zdobędą praktyczną wiedzę potrzebną do wykonywania poprawnych technicznie zdjęć (fotografowanie pejzażu, architektury, panoramy). Do tego celu wykorzystają własne aparaty lub smartfony. Przy okazji poznają atrakcje turystyczne Sławy i okolic, tradycje, architekturę, a także piękno przyrody. Warsztaty poprowadzi doświadczony fotograf przy wsparciu specjalisty ds. promocji gminy zajmującego się na co dzień fotografowaniem wydarzeń kulturalno-sportowych w naszej gminie. Całość zakończy wystawa, na której zostaną zaprezentowane powstałe prace.

Warsztaty Fotograficzne „Migawki Sławy” organizowane są w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2023 – 2025 - województwo lubuskie dotowanym przez Narodowe Centrum Kultury, którego Operatorem regionalnym jest Regionalne Centrum Animacji Kultury.

#BardzoMłodaKultura