Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku - Dom Kultury w Sławie zaprasza uczniów szkół podstawowych powiatu wschowskiego do udziału w eliminacjach powiatowych Lubuskiego Konkursu Recytatorskiego w ramach programu PRO ARTE 2022 organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.Eliminacje powiatowe odbędą się 1 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Sławie.

Zgłoszenia uczestników do eliminacji powiatowych dla powiatu wschowskiego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 25.02.2022 roku.

Zasady zgłoszenia oraz uczestnictwa w konkursie dostępne są w Regulaminie (w załączniku)

Link do elektronicznego formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/gcu7AmHKRKaWwR1C8

Link do Załącznika Nr 2 - Zgoda Reprezentującego : http://rcak.pl/wp-content/uploads/2016/06/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-Zgoda-Reprezentuj%C4%85cego.pdf

Link do Załącznika Nr 3 - Zgoda Uczestnika : http://rcak.pl/wp-content/uploads/2016/06/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-3-Zgoda-Uczestnika.pdf

 

Regulamin