Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku  - Dom Kultury w Sławie zaprasza uczniów szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych powiatu wschowskiego do udziału w eliminacjach powiatowych Lubuskiego Konkursu Fotograficznego w ramach programu PRO ARTE 2022 organizowanego przez Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze.Eliminacje powiatowe odbędą się 11 marca 2022 roku (wtorek) o godz. 10:00 w Domu Kultury w Sławie.

Zgłoszenia uczestników do eliminacji powiatowych dla powiatu wschowskiego należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 09.03.2022 roku.

Zasady zgłoszenia oraz uczestnictwa w konkursie dostępne są w Regulaminie (w załączniku, do zamieszczenia na stronie)

Link do elektronicznego formularza zgłoszeniowego: https://forms.gle/zzb1VGJNFTj52Rs2A

Link do Załącznika Nr 2 - Zgoda Reprezentującego :  http://rcak.pl/wp-content/uploads/2021/01/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-2-Zgoda-Reprezentuj%C4%85cego-rcak-rcak.pdf

Link do Załącznika Nr 3 - Zgoda Uczestnika :  http://rcak.pl/wp-content/uploads/2021/01/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-3-Zgoda-Uczestnika-rcak-rcak.pdf

Link do Załącznika Nr 4 - Zgoda Uczestnika dorosłego: http://rcak.pl/wp-content/uploads/2021/01/Za%C5%82%C4%85cznik-nr-4-Zgoda-Uczestnika-doros%C5%82ego-rcak-rcak.pdfRegulamin