altPo raz kolejny 26 kwietnia 2014 roku dzieci wzięły udział w akcji noszącej tytuł "Kulturalny autobus". Celem przedsięwzięcia organizowanego przez Sławskie Centrum kultury i Wypoczynku w Sławie, jest zorganizowanie dzieciom aktywnego spędzania czasu wolnego i zajęć, które poprzez naukę bawią. Od godzin porannych po wsiach gminy Sława kursował autobus, który zawiózł dzieci do Leśnictwa Świętobór - Nadleśnictwo Sława Śląska.

Nadleśniczy oprowadził dzieci po ścieżce edukacyjnej "Lekcja biologii inaczej".

Dzieci poznały gatunki drzew i krzewów chronionych, pomniki przyrody.  Po powrocie ze ścieżki zostało zorganizowane ognisko, dzieci piekły kiełbaski. Kierujemy ogromne podziękowanie dla Lasów Państwowych Nadleśnictwo Sława Śląska za możliwość przeprowadzenia spotkania z nadleśniczym oraz za przygotowanie ogniska, firmie "Balcerzak i Spółka" za ufundowanie kiełbasek na ognisko, Piekarni Schornik za przekazanie chleba.  Impreza zorganizowana przez Urząd Miejski w Sławie, Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie oraz OPS- Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Sławie.