altPierwszy dzień ferii zimowych w Domu Kultury w Śmieszkowie rozpoczął się spotkaniem dzieci i młodzieży z panią Celiną Margowniczy - przewodniczącą Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Gminie Sława oraz panią Wieńczysławą Koza - przewodniczącą Stowarzyszenia Aktywnych Kobiet w Śmieszkowie, a także:  Komendantem Straży Miejskiej w Sławie panem Jerzym Rudnickim i współpracownikami, panem Robertem Wagnerem - szefem Ratownictwa Wodnego w Sławie, którzy wygłosili pogadankę na temat zachowania bezpieczeństwa podczas trwania tegorocznego wypoczynku zimowego oraz zwracali uwagę na warunki w jakich powinny być przetrzymywane zwierzęta domowe.

W czasie trwania spotkania dzieci wzięły udział w konkursie wiedzy Bezpieczne Ferie oraz konkursie plastycznym, za prawidłowe odpowiedzi dzieci otrzymały nagrody, dodatkowo każdy uczestnik spotkania otrzymał słodki upominek ufundowany przez Straż Miejską w Sławie. Następnie wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek. Jeszcze tego samego dnia dzieci i młodzież wzięli udział w rozgrywkach piłkarzyków stołowych, którym sędziował pan Mateusz Hładczuk. Zwycięzcą turnieju został Karol Krawczyk, który otrzymał puchar. Na zakończenie dzieci wzięły udział w czytaniu wierszy Wandy Chotomskiej.


W drugim dniu wypoczynku zimowego dzieci i młodzież z Domu Kultury w Śmieszkowie rozpoczęły od pracy porządkowej w gospodarstwie u mieszkanki naszej wsi, dzieci i młodzież porządkowały obejście. Tego samego dnia odbył się także Bal Karnawałowy, dzieci przybyły w barwnych strojach, w trakcie zabawy zostały przeprowadzone liczne konkursy sportowe i plastyczne z nagrodami. Na zakończenie spotkania dzieci kontynuowały budowę rakiety kosmicznej , wysłuchały wierszy J. Tuwima.


Trzeci dzień ferii zimowych w Domu Kultury w Śmieszkowie rozpoczął się od zajęć kulinarnych. Pani Wieńczysława Koza wraz z uczestnikami ferii przygotowała pizzę, którą później dzieci z ochotą smakowały. Po posiłku dzieci wzięły udział w zajęciach sportowych,  na zakończenie spotkania dzieci uczestniczyły we wspólnym czytaniu Akademii Pana Kleksa.