alt Jarmark Produktu  Lokalnego na pograniczu polsko – niemieckim odbył się w dniach od 3 do 5 maja 2013 r. Organizatorzy: Burmistrz Sławy oraz Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie.

Jarmark Produktu Lokalnego na pograniczu polsko-niemieckim rozpoczął się w piątek 3 maja   na Starym Rynku w Sławie. Od samego rana teren wokół kościoła zapełnił się kolorowymi straganami. Bardzo bogata była oferta ponad sześćdziesięciu wystawców z terenu obszaru wsparcia Euroregionu Sprewa-Nysa Bóbr oraz z zagranicy, którzy podczas Jarmarku prezentowali swoje wyroby. Na 58 stoiskach można było degustować i zobaczyć swojskie potrawy, regionalne przysmaki –sery podpuszczkowe, pachnące chleby,  piwo regionalne, wina bezalkoholowe, wędliny, pieczywo,  miód, wiklinę, korale, książki, wyroby rękodzielnicze, ręcznie malowane wyroby ze szkła, rzeźby,obrazy,  odzież, zabawki  z drewna i inne drobiazgi.  Barwny wystrój stoisk, różnorodność  wyrobów oraz smakowite zapachy kusiły do zakupów mieszkańców i turystów, dla  których była to okazja do nabycia wielu niepowtarzalnych  przysmaków i przedmiotów. Wśród wystawców znalazły się też stoiska promocyjne Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku, Urzędu Miejskiego w Sławie, miasta partnerskiego Lucakau, szkół językowych Akademia Centrum Edukacji, Happy Hause oraz Pensjonatu „Słoneczko”. Wydarzenie przeplatane było muzyką oraz występami w klimacie folklorystycznym, na scenie zaprezentowali się zespół „Mała Tęcza” z Olbrachtowa, „Wrzos”z Chociemyśli, dziecięca grupa Zespołu Pieśni i Tańca im. Michała Krechowca z Domu Kultury w Krzepielowie, niemiecki zespół Showballet der Niderlanist zer Music und Kunstschule Luckau i „Grochowiczanki” z Grochowic, dzieci i młodzież z Centrum Edukacji Academia Szkoła Językowa. Oprócz tego codziennie przez trzy dni krzepielowski Zespół Pieśni i Tańca prowadził warsztaty tańca ludowego. Na terenie zorganizowany został też prawdziwy raj dla dzieci - plac zabaw z suchym basenem z piłeczkami. Gry i zabawy sportowo-zręcznościowe do których ustawiały się długie kolejki dzieci przygotowały i prowadziły nauczycielki wychowania fizycznego ze szkół z terenu gminy Sława (Krystyna Łajko, Agnieszka Guras, Izabela Dolatkowska, Ewelina Jarmożek, Beata Słowińska i Anna Cholewa)  pod opieką koordynatora sportu szkolnego pana Zdzisława Siemczyka.

 

SCKiW składa serdeczne podziękowania panu Zdzisławowi Siemczykowi i nauczycielkom wychowania fizycznego za przygotowanie i prowadzenie zabaw dla dzieci.

 

Projekt Jarmark Produktu Lokalnego na pograniczu polsko – niemieckim jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007-2013, Fundusz Małych Projektów i Projekty Sieciowe Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” oraz budżetu państwa.

„Pokonywać granice poprzez wspólne inwestowanie w przyszłość”/


 
Das Projekt wird aus Mitteln des Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung im Rahmen des Operationallen Programms der grenzübergreifenden Zusammenarbeit Polen (Wojewodschaft Lubuskie) - Brandenburg 2007-2013, aus dem Small Projekts Fund, dem Netzwerkprojektefonds der Euroregion Spree-Neiße-Bober und aus Mitteln des Staatshaushaltes kofinanziert.
 
 
Grenzen überwinden durch gemeinsame Investition in die Zukunft."

 


alt