Z powodu zbyt małej liczby chętnych zajęcia teatralne i recytatorskie w Domu Kultury w Sławie nie odbędą się.