altSławskie Centrum Kultury i Wypoczynku realizuje od września 2012 roku projekt w ramach naboru na działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tzw. małe projekty. Od września 2012 roku w Domu Kultury w Śmieszkowie trwa realizacja projektu „Spotkanie z tańcem w Śmieszkowie”, który opiewa na kwotę 12 785,88 zł brutto, otrzymaliśmy dofinansowanie w kwocie 6718,64 zł.

W lutym 2013 r. przeprowadzono realizację projektu w ramach działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tzw. małe projekty pn. Kulturalny Autobus 2013, który opiewał na kwotę 19 273, 21 zł brutto, SCKiW otrzymało na realizację tego projektu kwotę 10 968,00 zł.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w grudniu 2012 roku złożyło wnioski o dofinansowanie w ramach naboru na działania 4.1/413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” tzw. małe projekty.

Do dofinansowania Rada Stowarzyszenia Kraina Lasów i Jezior – Lokalna Grupa Działania zakwalifikowała wnioski:

  1. "Kulturalny Autobus 2014” wniosek na kwotę 29311,50 zł brutto otrzymaliśmy 19 780,00 zł dofinansowania. Projekt będzie realizowany od lutego do listopada 2014 roku.
  2. „Folklor w Krzepielowie” na kwotę 26 656,80 zł brutto otrzymaliśmy 17 984,00 zł dofinansowania. Projekt był realizowany od stycznia do czerwca 2014 r.
  3. „Wakacyjne spotkania z tańcem od lat dwóch do lat stu” na kwotę 23 501,40 zł brutto otrzymał 15 824,00 zł dofinansowania. Projekt będzie realizowany w miesiącach lipiec i sierpień 2014 roku.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie

Projekty współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach działania
413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013

alt        alt   alt   alt  alt


Radą Sołecką w Ciosańcu przy współpracy Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku pozyskała dotację w kwocie 2000,00 zł brutto z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu edukacyjnego Pożyteczne Ferie 2013 pn. „Ciosaniec – odkrywamy pasje mieszkańców”. Projekt będzie prowadzony w okresie ferii zimowych od 14.01 do 25.01.2013 r. w Domu Kultury w Ciosańcu.

Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Gminie Sława przy współpracy Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku pozyskało również dotację w kwocie 2000,00 zł brutto z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację projektu edukacyjnego Pożyteczne Ferie 2013 pn. „Nasi Wspaniali Sąsiedzi”. Projekt będzie prowadzony w okresie ferii zimowych od 14.01. do 25.01.2013 r. w Domu Kultury w Śmieszkowie.

alt