W nawiązaniu do zapytania o cenę w sprawie wykonania projektów na potrzeby inwestycyjne Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie z dnia 17 stycznia 2017 roku, poniżej zamieszczamy wzór umowy pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą. Złożenie oferty jest równoznaczne z akceptacją wzoru umowy stanowiącej załącznik do zaproszenia do składania ofert.

wzór umowy

 

Zamieszczamy poniżej kolejne pytania dotyczące zapytania o cenę w sprawie wykonania projektów na potrzeby inwestycyjne Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie z dnia 17 stycznia 2017 roku.

1. Czy SCKiW dostarczy mapę do celów projektowych. Jeśli tak, to w jakim terminie przekaże mapę wykonawcy. Termin przekazania ma duży wpływ na dotrzymanie terminu realizacji zamówienia.
2. Czy dokumentacji należy uwzględnić wewnętrzną sieć wod-kan w przyczepach "holenderskich".
Szanowni Państwo,
Ad. 1. Stworzenie mapy do celów projektowych leży po stronie Zamawiającego. W związku z tym termin realizacji zadania zostanie wydłużony adekwatnie do terminu dostarczenia mapy Wykonawcy.
Ad. 2. W projekcie nie trzeba uwzględnić wewnętrznej sieci wod-kan w przyczepach. Przyczepy posiadają gotową sieć, należy więc uwzględnić jedynie doprowadzenie sieci do przyczep.

 

Zamieszczamy poniżej pytanie dotyczące zapytania o cenę
w sprawie wykonania projektów na potrzeby inwestycyjne Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie z dnia 17 stycznia 2017 roku.

1.Czy termin realizacji to na pewno 28 luty 2017r.?
Jeżeli tak to nie ma możliwości na wykonanie w tak krótkim czasie projektu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Samo uzyskanie pozwolenia trwa 30 dni.
Ad. 1 Szanowni Państwo,
przepraszając za niepoprawne sformułowanie punktu 4 zapytania o cenę (z dnia 17 stycznia 2017 r.), wyjaśniamy, że o pozwolenie na budowę wystąpi Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie po wybraniu najkorzystniejszej oferty 24 stycznia 2017 r. Państwa oferty muszą być zgodne z obecnymi przepisami prawa i spełniać wszystkie wymogi dotyczące uzyskania decyzji pozwolenie na budowę.

 

ZAPYTANIE O CENĘ

w sprawie wykonania projektów na potrzeby inwestycyjne Sławskiego Centrum Kultury
i Wypoczynku w Sławie z dnia 17 stycznia 2017 roku

 

 

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w związku z planowanymi na bieżący rok inwestycjami na terenie ośrodka składa zapytanie cenowe dotyczące:

1. Opracowania projektu budowlanego pomieszczenia sanitarno-higienicznego na plaży głównej SCKiW (przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19). Pomieszczenie powinno się składać z: 2-5 toalet, 1 toalety dla osób niepełnosprawnych, 1 miejsca do przewijania i pielęgnacji niemowląt. Ponadto

 

Wybór oferty na wykonanie przeglądów budowlanych rocznych i pięcioletnich.

 

altDyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku informuje, że w związku z zapytaniem ofertowym dotyczącym wykonania przeglądów budowlanych rocznych oraz pięcioletnich wpłynęło 8 ofert. Najwyższa zaproponowana cena brutto za wykonanie zadania to 44 132, 40 zł, a najniższa to 3 468, 60 zł. W związku z powyższym wybrano firmę BMD Projekt Filipczak Dariusz z Piotrkowa Trybunalskiego, która zaproponowała najniższą cenę.

Małgorzata Sobczak Dyrektor SCKiW

 
Więcej artykułów…
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński