Normal 0 21

Unieważnienie przetargu nieograniczonego - Remont Domu Kultury w Ciosańcu w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007-2013"

Sława 16.05.2012 r.

Działając na podstawie art. 93  ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zwanej dalej ustawą, zawiadamiam Państwa o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pod nazwą: Remont Domu Kultury w Ciosańcu w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007-2013" na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy.

 

Uzasadnienie unieważnienia postępowania:

 

Zamawiający uznaje, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Art. 31 ust. 1 ustawy nakłada na zamawiającego obowiązek opisania przedmiotu zamówienia na roboty budowlane za pomocą dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

W specyfikacji zamawiający uwzględnił projekt instalacji elektrycznej posiadający pozycje niepokrywające się z kosztorysem. Mając na względzie prawidłowe wykonanie robót budowlanych czynność unieważnienia postępowania uznaje się za zasadną. W związku z powyższym postanowiono jak w sentencji.

Jednocześnie informuję, iż Zamawiający zawiadomi o wszczęciu kolejnego postępowania dotyczącego przedmiotowego zadania.

Ogłoszenie o unieważnieniu przetargu nieograniczonego

 
Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie ogłasza przetarg nieograniczony na Remont Domu Kultury w Ciosańcu w ramach działania "Odnowa i Rozwój Wsi PROW na lata 2007-2013" Ogłoszenie

WYJAŚNIENIE 1
 

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie ogłasza konkurs na wynajem lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej na terenie Obiektów Turystycznych, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 w Sławie.SŁAWSKIE CENTRUM KULTURY I WYPOCZYNKU W SŁAWIE PRZEDŁUŻA TERMIN SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM LOKALI UŻYTKOWYCH PRZEZNACZONYCH DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI HANDLOWO-GASTRONOMICZNEJ DO DNIA 20 MAJA 2011, GODZ. 10.00.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie informuje, iż dnia 20 maja 2011r o godz. 10.05 nastąpiło otwarcie ofert na wynajem lokali użytkowych przeznaczonych do prowadzenia działalności handlowo-gastronomicznej.
Wpłynęło 5 ofert, z czego przyjęto 4, odrzucono 1 ofertę nie spełniającą kryteriów konkursu.

JEDNOCZEŚNIE ZAPRASZAMY DO SKŁADANIA OFERT NA WYNAJEM LOKALU UŻYTKOWEGO PRZEZNACZONEGO DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI  HANDLOWO-GASTRONOMICZNEJ OSÓB LUB PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Z GMINY SŁAWA ORAZ Z POZA TERENU GMINY SŁAWA.
TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA 24 MAJA  2011r O GODZ. 10.00


 

 
WYJAŚNIENIE1, WYBÓR NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Więcej artykułów…
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński