alt

 

 

 

Kliknij na zapytanie ofertowe, aby powiększyć.

 

11 maja 2016 r. Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku wybrało ofertę na dzierżawę wyciągu do nart wodnych  złożoną przez Firmę: Wypożyczalnia Skuterów "SEZZAR" Cezary Masłowski, 67 - 410 Sława, ul. Kasztanowa 7. Wybrana oferta spełnia oczekiwania Wydzierżawiającego (SCKiW) w zakresie formalnym jak i w zakresie oferowanego czynszu dzierżawnego oraz planowanych działań promocyjnych.

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie ogłasza nabór ofert na dzierżawę WAKE PARK SŁAWA.

 

Opis techniczny urządzenia:

–        wyciąg dwusłupowy;

–        urządzenie w całości usytuowane na wodzie;

–        długość 169 m;

–        posadowione 2 figury (KICKER, SLIDER);

–        pomieszczenie na wypożyczalnię sprzętu, przebieralnię oraz biuro – zlokalizowane na pomoście;

–        wypożyczalnia sprzętu wyposażona w deski, pianki, kaski, buty;

–        tor oświetlany z brzegu sześcioma reflektorami.

 

Wydzierżawiający (SCKiW) zapewnia:

–        nowe, sprawne technicznie urządzenie usytuowane w bardzo atrakcyjnym miejscu;

–        sprzęt w wypożyczalni na start;

–        pracowników do pomocy przy konserwacji i przeglądach wraz z łodzią;

–        promocję w outdoor'ową w Głogowie oraz w internecie;

–        dwie imprezy masowe oraz szereg innych podczas sezonu;

–        jednogodzinny pokaz akrobacji na urządzeniu 10 lipca 2016 r.;

–        wyżywienie pracowników (3 osoby), ewentualnie noclegi;

–        5 letnią umowę dzierżawy.

 

Czego oczekujemy od oferenta:

–        profesjonalnej obsługi (pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne z przepisami prawa);

–        doświadczenia (minimum 2 lata) w prowadzeniu tego typu urządzeń;

–        przedstawienia planu funkcjonowania w zakresie organizacji;

–        zaangażowania;

–        przestrzegania prawa szczególnie w zakresie bezpieczeństwa oraz finansów;

–        minimalny czas funkcjonowania urządzenia od długiego weekendu majowego (z pominięciem roku startowego) do 30 września każdego roku w tym okres wakacji czynne codziennie minimum 8 godzin dziennie – godziny otwarcia należy ustalać z Dyrektorem SCKiW.

 

W związku z powyższym proszę o składanie ofert w dniach od 6 do 10 maja 2016r. w zamkniętych kopertach tylko w formie papierowej do godziny 15.00 w biurze SCKiW przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19. Otwarcie ofert nastąpi 10 maja 2016 o godzinie 15.10 w ww. miejscu.

 

Co ma zawierać oferta:

–        cena netto za rok;

–        liczba pracowników;

–        kwalifikacje pracowników potwierdzone kserokopiami odpowiednich dokumentów;

–        kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu tego typu urządzeń;

–        oryginały oświadczeń członków zespołu o woli pracy u oferenta;

–        umiejętności pływania na wakeboard'zie osoby obsługującej potwierdzone filmikiem dostarczonym na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym.

Podmiot, który przedstawi najkorzystniejszą ofertę (głównym, ale nie jedynym kryterium oceny oferty będzie cena netto) zostanie zaproszony do zawarcia umowy.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 

OFERENCI MOGĄ BYĆ OBECNI NA OTWARCIU OFERT.

 

 

 

 

 

 

Unieważnienie naboru ofert na dzierżawę WAKE PARK SŁAWA.

Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie informuje, że nabór ofert
na dzierżawę Wake Park Sława został unieważniony.

W wyniku naboru zostały złożone dwie oferty. Obydwie oferty wpłynęły w terminie. Obydwie oferty spełniają oczekiwania cenowe SCKiW.

Przyczyna unieważnienia postępowania:

Oferty zostały złożone przez dwa różne podmioty, ale w obydwu ofertach występuje ta sama osoba wskazana do obsługi urządzenia. W związku z tym pojawiają się wątpliwości, co do składów zespołów obsługujących, a profesjonalizm obsługi był jednym z kryteriów oceny ofert.

 

Małgorzata Sobczak

Dyrektor SCKiW

 

OGŁOSZENIE

Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie ogłasza nabór ofert na dzierżawę WAKE PARK SŁAWA.

 

Opis techniczny urządzenia:

–        wyciąg dwusłupowy;

–        urządzenie w całości usytuowane na wodzie;

–        długość 169 m;

–        posadowione 2 figury (KICKER wymiary 5m/2m/1,05m, SLIDER wymiary 11m/09m/0,5m);

–        pomieszczenie na wypożyczalnię sprzętu, przebieralnię oraz biuro – zlokalizowane na pomoście;

–        wypożyczalnia sprzętu wyposażona w deski, pianki, kaski, buty;

–        tor oświetlany z brzegu sześcioma reflektorami.

 

Wydzierżawiający (SCKiW) zapewnia:

–        nowe, sprawne technicznie urządzenie usytuowane w bardzo atrakcyjnym miejscu;

–        sprzęt w wypożyczalni na start;

–        pracowników do pomocy przy konserwacji i przeglądach wraz z łodzią;

–        promocję w outdoor'ową w Głogowie oraz w internecie;

–        dwie imprezy masowe oraz szereg innych podczas sezonu;

–        jednogodzinny pokaz akrobacji na urządzeniu 10 lipca 2016 r.;

–        5 letnią umowę dzierżawy.

 

Czego oczekujemy od oferenta:

–        profesjonalnej obsługi (pracownicy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje zgodne z przepisami prawa);

–        doświadczenia (minimum 1 rok) w prowadzeniu tego typu urządzeń;

–        przedstawienia planu funkcjonowania w zakresie organizacji;

–        zaangażowania;

–        przestrzegania prawa szczególnie w zakresie bezpieczeństwa oraz finansów;

–        minimalny czas funkcjonowania urządzenia  od długiego weekendu majowego (z pominięciem roku startowego) do 30 września każdego roku w tym okres wakacji czynne codziennie minimum 8 godzin dziennie – godziny otwarcia należy ustalać z Dyrektorem SCKiW.

 

W związku z powyższym proszę o składanie ofert w dniach od 25 do 29 kwietnia 2016r. w zamkniętych kopertach tylko w formie papierowej.

 

Co ma zawierać oferta:

–        cena netto za rok (cena za rok startowy może być mniejsza niż za kolejne lata);

–        liczba pracowników;

–        kwalifikacje pracowników potwierdzone kserokopiami odpowiednich dokumentów;

–        kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie w prowadzeniu tego typu urządzeń;

–        umiejętności pływania na wakeboard'zie osoby obsługującej potwierdzone filmikiem.

Podmioty, które przedstawią najkorzystniejsze oferty zostaną zaproszone do negocjacji w celu zawarcia umowy.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w każdej chwili bez podania przyczyn.

 
Więcej artykułów…
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBalcerzak i SpółkaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński

 
 
 
 
  Licznik odwiedzin