ORGANIZATOR NABORU OFERT

Organizatorem naboru ofert na najem pomieszczeń jest Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie z siedzibą przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19.

 

PRZEDMIOT NAJMU

1. Przedmiotem ogłoszenia jest wyłonienie Najemcy lokalu oraz ustalenie wysokości kwoty czynszu netto za najem powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku recepcyjnym na terenie obiektów turystycznych należących do SCKiW przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego w Sławie oraz innych istotnych warunków najmu.

2. Łączna powierzchnia użytkowa będąca przedmiotem najmu wynosi 107 m2 i obejmuje:

a) lokal użytkowy w budynku recepcyjnym, w którego skład wchodzą: zaplecze kuchenne, magazyny, kuchnia oraz toaleta (72 m2);

b) powierzchnię przyległą do punktu gastronomicznego – ogródek (35 m2).

3. Lokal przeznaczony jest na prowadzenie działalności gastronomicznej w zakresie handlu i gastronomii.

CZAS TRWANIA UMOWY NAJMU

Umowa zostanie zawarta na czas określony – 5 lat z możliwością kontynuacji.

 

TERMINY OGLĄDANIA PRZEDMIOTU NAJMU

Przedmiot najmu będzie można obejrzeć przy udziale pracowników SCKiW w czasie trwania naboru ofert od poniedziałku do piątku w godzinach 800 – 1500.

 

WYWOŁAWCZY ROCZNY CZYNSZ NETTO WYNOSI: 8000,00 zł

 

MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT

Oferty w formie pisemnej na należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem na kopercie „Nabór ofert na najem lokalu użytkowego” w siedzibie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 w Sławie do dnia 26.02.2018 r. do godziny 1200.

Po upływie w/w terminu nie będą przyjmowane dalsze oferty.

 

MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w dniu 26.02.2018 r. o godzinie 1230.

 

UDOSTĘPNIENIE REGULAMINU NABORU OFERT I WZORU UMOWY

Regulamin naboru ofert i formularz oferty wraz z wzorem umowy zamieszczony został na stronie internetowej Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku www.sckiw.slawa.pl oraz udostępniony w siedzibie SCKiW w Sławie, przy ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19 (sekretariat) od poniedziałku do piątku w godzinach od 730-1530.

 

Regulamin naboru images/stories/files/regulamin_naboru_ofert.odt

Formularz oferty images/stories/files/Formularz_oferty1.odt

Umowa images/stories/files/Umowa_wzr.odt

Sława, dnia 12 lutego 2018

 

 

Dyrektor Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku

Tomasz Krzymiński

 

 

 

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński