Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie informuje, iż niniejsze zapytanie jest formą rozeznania rynku oraz zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania i nie wybrania żadnej z przedstawionych ofert bez podania przyczyny. W prowadzonym postępowaniu badania rynku nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164,z późn. zm.).

I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w związku z planowanym zwiększeniem bazy noclegowej ośrodka oraz rozwojem turystycznym planuje dokonać zakupu 4 domków holenderskich 6-7 osobowych. Wykonawca w ramach przedmiotu umowy sprzeda i dostarczy do siedziby Zamawiającego przedmiot zamówienia. Domki wynajmowane będą trakcie sezonu letniego (tj. od początku maja do końca września). Wszystkie z nich powinny być tych samych lub jak najbardziej zbliżonych wymiarów, które Zamawiający określa na: 10,0 -12,0 m długości oraz 3,2 – 3,7 m szerokości. Maksymalna wysokość podłogi i pomieszczeń od gruntu musi wynosić pomiędzy 50 a 80 cm. Podłogi wewnątrz domków powinny być na jednym poziomie, co ma ułatwić poruszanie się dzieciom, osobom starszym oraz niepełnosprawnym. Domki mają być w stanie bardzo dobrym, tj. bez zacieków, widocznych śladów zalania deszczem, bez pęknięć, zadrapań, wgnieceń, bez znaczących uszkodzeń zewnętrznych i wewnętrznych. Szyby w oknach muszą być całe. Wyposażenie wewnątrz domków powinno być oryginalne. Każdy z domków powinien mieć minimum 2 sypialnie,1 łazienkę (wyposażoną w zadbaną kabinę prysznicową, toaletę oraz umywalkę). Kuchnia/aneks kuchenny zawierać musi kuchenkę gazową lub elektryczną. Ogrzewanie domku powinno mieć ogrzewanie gazowe, każdy domek musi posiadać kominek gazowy. Domek zawierać musi instalację gazową Propan-Butan z certyfikatem sprawności.  Koniecznością jest również ciepła woda, podgrzewana instalacją gazową, instalacją Propan-Butan. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 4 domki o jednakowym rodzaju dachu we wszystkich (płaski lub dwuspadowy). Preferowany jest jeden kolor wszystkich domków, dopuszcza się różne odcienie jednego koloru.

Jednym z najistotniejszych elementów oferty jest dołączenie (na płycie CD lub innym nośniku elektronicznym) dokumentacji fotograficznej. Sfotografowane muszą być wszystkie oferowane do sprzedaży w ramach niniejszego zapytania domki holenderskie. Zamawiający zastrzega, by zdjęcia były spójne z rzeczywistym stanem domków. Zdjęcia powinny przedstawiać domki zarówno
z zewnątrz, jak i w środku – by jak najdokładniej zaprezentowały przedmiot zamówienia.  Nie należy ich poddawać obróbkom, zakrywać wszelkich wad. Zamawiający może zweryfikować spójność fotografii z faktycznym stanem w siedzibie Wykonawcy.

Domki docelowo mają być rozmieszczone na terenie pola caravaningowego (teren OW SCKiW,
ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19, 67-410 Sława), ustawione i podłączone na stałe do sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej.

Całkowite koszty przetransportowania przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego ponosi Wykonawca. Termin dostawy Zamawiający określi na późniejszym etapie procedury, po podpisaniu umowy. Jest on ściśle związany z terminem wydania decyzji pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe we Wschowie. Preferowany termin określa się jednak na 3-5 kwietnia.

2. Oferty mogą przedstawiać Wykonawcy, którzy znajdują się w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają prawo do dysponowania oferowanych domków holenderskich oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

3. Wszelkie zapytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pytania oraz odpowiedzi na nie umieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego.

II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

1. Oferty w języku polskim należy składać w biurze Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku
w Sławie (ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19; 67-410 Sława), tylko i wyłącznie w formie papierowej, zapakowane w dokładnie zamknięte koperty z dopiskiem „Oferta sprzedaży wraz
z dostawą  4 domków holenderskich”
  do 7 marca 2017 roku, do godziny 12.00. Dokumentacja fotograficzna, która stanowi nieodłączną część oferty, winna być zapisana na nośniku elektronicznym, np. na płycie CD.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12.15.

Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i przedłożeniem oferty Wykonawca ponosi na swój rachunek.

2. Wykonawca zastrzega sobie prawo prowadzenia negocjacji z wybranym przez siebie oferentem. Cena ściśle połączona ze stanem technicznym oraz ogólną estetyką oferowanych domków są najważniejszymi kryteriami wyboru Wykonawców, z którymi będą prowadzone negocjacje.

3. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej: www.sckiw.slawa.pl

4. Zamawiający skontaktuje się z każdym oferentem w celu przedstawienia podjętej decyzji po otwarciu wszystkich ofert i ewentualnego umówienia się na spotkanie.

5. Z ostatecznie wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa dołączona do niniejszego zapytania. Istnieje możliwość zmiany niektórych zapisów umowy po przeprowadzeniu negocjacji.

 

                                                                                                  Dyrektor SCKiW Małgorzata Sobczak

 

 

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBalcerzak i SpółkaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński

 
 
 
 
  Licznik odwiedzin