ZAPYTANIE O CENĘ

z dnia 9 lutego 2017 r.

w sprawie udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego
Sławskiemu Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie

I. Szczegóły dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest usługa w zakresie udzielenia kredytu złotówkowego, długoterminowego na zadanie inwestycyjne pn:  „Budowa domków bliźniaczych na terenie ośrodka wypoczynkowego SCKiW”, na poniższych warunkach:

a) wysokość kredytu Zamawiający określi  do kwoty 2.000.000,00 złotych (dwa miliony złotych) - do złożenia oferty należy przyjąć kalkulację na 2.000.000,00 złotych,

b) kredyt będzie udostępniony w zależności od potrzeb Zamawiającego związanych z regulacją zobowiązań na rzecz podmiotu wybranego w przetargu nieograniczonym na przeprowadzenie inwestycji,

c) oprocentowanie kredytu będzie liczone w oparciu o stawkę WIBOR 3M (zmienny) jako stawkę bazową powiększoną o oferowaną marżę banku,

d) do w/w stawki WIBOR 3M (zmienny) zostanie doliczona marża banku stała w okresie kredytowania (dla celów wyliczenia oferty należy przyjąć WIBOR 3M z dnia 31.01.2017 roku,

e) spłata kredytu następować będzie w następujący sposób:

- kapitał w równych ratach kwartalnych licząc od 31.07.2018 roku do 30.06.2027 roku,

- odsetki w ratach miesięcznych naliczanych od dnia uruchomienia kredytu, płatne w ostatnim dniu miesiąca kalendarzowego,

g) zabezpieczeniem kredytu będzie m.in. poręczenie organizatora Zamawiającego – Gminy Sława.

2. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonych czynności bankowych, jeżeli przepisy nakładają taki obowiązek, posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobowym zdolnym do wykonania zamówienia.

3. Wszelkie zapytania należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Pytania oraz odpowiedzi na nie umieszczane będą na stronie internetowej Zamawiającego.

II. Informacje o procedurze zapytania ofertowego:

1. Oferty w języku polskim należy składać w biurze Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku
w Sławie (ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19; 67-410 Sława), w formie papierowej, zapakowane w koperty z dopiskiem „Oferta na kredyt złotówkowy, długoterminowy na budowę domków bliźniaczych na terenie ośrodka wypoczynkowego SCKiW” do 16 lutego 2017 roku, do godziny 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12.15.

2. Przy wyborze wykonawcy Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:

- najważniejszym kryterium wyboru oferty jest wysokość pełnego kosztu obsługi kredytu.

3. Zapytanie ofertowe ogłoszone zostało na stronie internetowej: www.sckiw.slawa.pl

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania i nie wybrania żadnej oferty.

5. Wyniki procedury zapytania ofertowego zostaną umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

6. Z wybranym Oferentem zostanie podpisana umowa na zasadach określonych w projekcie umowy kredytowej, którą przedstawi Oferent wraz z ofertą. Umowa kredytowa będzie zawierała istotne postanowienia wynikające z zapytania.

7. W prowadzonym postępowaniu badania rynku nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.).

                                                                         Dyrektor SCKiW Małgorzata Sobczak

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBalcerzak i SpółkaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński

 
 
 
 
  Licznik odwiedzin