ZAPYTANIE O CENĘ

w sprawie wykonania dokumentacji projektowej domków bliźniaczych
na terenie Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie z dnia 25 stycznia2017 roku

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie w związku z planowanymi na bieżący rok inwestycjami na terenie ośrodka zaprasza do składania ofert na wykonanie dokumentacji projektowej obejmującej:

1.Opracowanie: projektu architektoniczno-budowlanego domku bliźniaczego (powtarzalnego,
4-osobowego w każdej części) wraz z projektem instalacji elektrycznej, wodno - kanalizacyjnej
i wentylacji na działce nr 621/70, obręb Sława, na podstawie projektu istniejących budynków letniskowych oraz wytycznych Zamawiającego;  przedmiaru robót; kosztorysów inwestorskich wraz z kosztorysami ofertowymi; specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót; Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

2.Uzyskanie w niezbędnym zakresie opinii, uzgodnień oraz pozwoleń wymaganych odrębnymi przepisami leży po stronie Wykonawcy, na jego własny koszt.

3.Wykonawca zobowiązuje się na własny koszt uzyskać pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym we Wschowie i dostarczyć je do Zamawiającego w terminie realizacji zadania.

4.Termin realizacji: do 15 marca 2017 roku.

5.Mapę do celów projektowych Wykonawcy dostarczy Zamawiający po podpisaniu umowy.

6.Oferty w języku polskim należy składać w biurze Sławskiego Centrum Kultury i Wypoczynku
w Sławie (ul. Odrodzonego Wojska Polskiego 19; 67-410 Sława), w formie papierowej, zapakowane w koperty z dopiskiem „Oferta na wykonanie dokumentacji projektowej domków bliźniaczych na terenie SCKiW” do 2 lutego 2017 roku, do godziny 12.00.

Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia o godzinie 12.15.

Sławskie Centrum Kultury i Wypoczynku w Sławie zastrzega sobie prawo do niewybrania żadnej oferty spośród złożonych przez Wykonawców.

Jednocześnie zastrzega się, że każdy z wykonawców może zaproponować tylko jedną cenę i nie może jej zmienić. Nie będą prowadzone negocjacje w sprawie ceny.

 

                                                               Dyrektor SCKiW Małgorzata Sobczak

 

alt

 

 

 

Kliknij, aby powiększyć.

 
Please wait while JT SlideShow is loading images...
StołówkaStołówkaStołówkaStołówkaStołówka
Nasi partnerzy

Urząd Miejski w SławieKomenda Powiatowa Policji we Wschowie Ochotnicza Straż PożarnaGazeta Lubuska WOPR Ratownictwo Wodne SławaBank Spółdzielczy we WschowieZiemia WschowskaGłogów MIXNadleśnictwo Sława ŚląskaZWiK Sława Sp. z o.o.Gospodarstwo ekologiczne AgatkaBrowar EDIKozie Sery PazdrowscyRELAXRadio plus GłogówTarczyński